• Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne

 • Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników (Internautów) niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.planetasportu.com (dalej: Planetasportu.com).

 • Planetasportu.com zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

 • Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Planetasportu.com są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 1. Administrator danychAdministratorem danych osobowych zbieranych poprzez Planetasportu.com jest BPS Rafał Jurzak, adres: ul.T. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka; NIP: 683 168 52 80 REGON: 120307168 , adres poczty elektronicznej: sklep@planetasportu.com (dalej: Administrator).Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika/Internauty.

 2. Cel zbierania danych osobowych

  Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

 • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,

 • umożliwienia logowania do Planetasportu.com,

 • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,

 • komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy itp.)

 • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),

 • prowadzenia systemu komentarzy,

 • świadczenia usług społecznościowych,

 • promocji oferty Administratora,

 • marketingu, remarketingu, afiliacji,

 • personalizacji Planetasportu.com dla Użytkowników,

 • działań analitycznych i statystycznych,

 • windykacji należności,

 • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Planetasportu.com.

 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

 2. Okres przetwarzania danych osobowych Dane osobowe Użytkowników/Internautów będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania,
  a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej)

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

 1. Udostępnianie danych osobowych

 • Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym
  z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym
  z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

 • Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 1. Prawa Użytkowników

 • Użytkownik Planetasportu.com ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
  w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

 • Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
  z wymienionych praw należy przesłać na adres sklep@planetasportu.com.

 • Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

 • Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 • Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

 • Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści
  i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

 1. Postanowienia końcowe

 • Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

 • Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.