• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLANETASPORTU.COM

§1 Podstawowe informacje o sklepie

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://www.planetasportu.com/ jest platformą handlową i usługową działającą online (zwaną dalej „planetasportu.com” lub „www.planetasportu.com” lub “Sklepem Internetowym” lub “Platformą”) prowadzoną przez: BPS Rafał Jurzak z siedzibą w Wieliczce, pod adresem ul. T. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka, NIP:683-168-52-80 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), tel: 734 475 452

 2. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.planetasportu.com zwany dalej „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem „www.planetasportu.com”, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym „www.planetasportu.com”, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „www.planetasportu.com” zwanej dalej „Internautą” lub “Klientem”, uiszczania przez Internautę ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Internauty do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 3. Korzystając z www.planetasportu.com, w tym składając zamówienia na produkty na www.planetasportu.com, Internauta wyraża zgodę na obowiązywanie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 4. Internauta oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe w Sklepie Internetowym są danymi Internauty.

 5. Jedna osoba fizyczna, może posiadać tylko jedno konto użytkownika na stronie www.planetasportu.com

 6. W przypadku użycia w niniejszym regulaminie słowa “Rękojmia” należy je rozumieć jako odpowiedzialność sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

 7. Planetasportu.com uprawniony jest do zablokowania i usunięcia konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach www.planetasportu.com naruszać będzie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O fakcie zablokowania konta Klienta, Internauta zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany na www.planetasportu.com


§2 Zamówienia

         Proces składania zamówienia na stronie www.planetasportu.com

 1. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego Planetasportu.com oraz składania zamówień na stronie www.planetasportu.com niezbędny jest:

 • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 1. Internauta może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego www.planetasportu.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 2. Złożenie zamówienia odbywa się w kilku etapach:

 • Internauta dokonuje rejestracji w sklepie internetowym www.planetasportu.com oraz loguje się na swoje konto internetowe,

 • Internauta umieszcza towary oferowane przez Planetasportu.com

 • Internauta wybiera sposób dostawy,

 • Internauta wybiera sposób płatności,

 • Internauta potwierdza dokonanie zamówienia,

 • Internauta otrzymuje od Planetasportu.com e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia (w przypadku standardowego przelewu bankowego
 • Internauta otrzymuje od Planetasportu.com najpierw e-mail potwierdzający zgłoszenie, a następnie po zaksięgowaniu przez Planetasportu.com należności, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia).
 1. Dokonanie zamówienia na www.planetasportu.com stanowi złożenie przez Internautę oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów lub świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia z Planetasportu.com

 2. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez Planetasportu.com zamówienia złożonego przez Internautę oraz z zawarciem umowy sprzedaży lub świadczenia usług między Internautą a Planetasportu.com

 3. W przypadku podania przez Internautę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Planetasportu.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 4. Jak tylko zamówienie będzie gotowe do wysyłki, Planetasportu.com wyśle do internauty e-mail informujący o wysyłce zamówienia.

 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Planetasportu.com nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez internautę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez internautę.

 6. Internauta jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3 Rejestracja i Logowanie

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta internetowego), Internauta powinien wybrać zakładkę „Moje konto” na stronie www.planetasportu.com wybrać opcję „Stwórz konto”, wpisać swój adres e-mail oraz wybrać przycisk „Utwórz nowe konto”. Następnie Internauta powinien wypełnić i zatwierdzić formularz rejestracyjny.

 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

 4. W celu usunięcia konta internauty ze Sklepu Internetowego należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta www.planetasportu.com mailowo pod adresem sklep@planetasportu.com bądź telefonicznie pod numerem tel: 734 475 452

 5. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wybranie zakładki „Moje konto” na stronie www.planetasportu.com i wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta internauty.

 6. Planetasportu.com zastrzega sobie prawo do usunięcia konta internetowego jeśli zweryfikowanie poprawności danych podanych w procesie rejestracji okaże się niemożliwe.

 7. Zmiana danych wprowadzonych przez internautę podczas rejestracji w Sklepie Internetowym odbywa się za pośrednictwem strony account.planetasportu.com

§4 Ceny

 1. Ceny wskazane w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.

 2. Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie www.planetasportu.com, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez Internautę, które są płatne osobno.

 3. Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości Internauty na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

 4. Planetasportu.com informuje, że oferty towarów i usług, jak również ceny sprzedaży towarów w sklepie stacjonarnym PLANETASPORTU z siedzibą w Wieliczce nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych na stronie www.planetasportu.com i odwrotnie.

 5. Informacje o produktach i ich cenach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 6. W przypadku stosowania przez Planetasportu.com obniżek cen towarów, cena przekreślona zawsze oznacza informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.


§5 Formy płatności

 1. Na stronie www.planetasportu.com dostępne są poniższe formy płatności:

 • przelewem tradycyjnym, bezpośrednio na konto firmowe, którego właścicielem jest BPS Rafał Jurzak

 • Kartami płatniczymi Visa, Mastercard;

 • Za pośrednictwem iMoje (informacje na temat tej formy znajdą Państwo tutaj);

 • Kartą Podarunkową Planetasportu

 • Kodem promocyjnym lub bonem lojalnościowym;

 • Odroczona płatność 30dni z iMoje

 • Kodem BLIK

 • Płatność gotówką przy odbiorze u kuriera

  Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 1. Planetasportu.com zastrzega sobie prawo do wystawiania kodów promocyjnych. Kody promocyjne posiadają okres ważności, w czasie którego Internauta może skorzystać z oferowanego kodu. Do każdego zamówienia złożonego na Planetasportu.com może zostać wykorzystany tylko jeden kod promocyjny. Kod przypisany jest do jednego osobistego konta internetowego i może być wykorzystany jednorazowo. Po upływie daty ważności kodu promocyjnego, skorzystanie z kodu promocyjnego jest niemożliwe. W przypadku zwrotu zamówienia, kody promocyjne nie są zwracane ani wystawiane na nowo.

 2. Rachunek bankowy Internauty zostanie obciążony kwotą należną za wybrane przez niego towary i usługi w momencie, gdy zlecenie lub część zlecenia, którą Internauta chce otrzymać w oddzielnej przesyłce, są kompletne i gotowe do wysyłki.

 3. Planetasportu.com zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli istnieje uprzedni spór co do płatności lub występuje nadmiernie wysoki poziom zamówień, o czym poinformuje Internautę.

 4. Planetasportu.com zwraca uwagę, iż w sytuacji wyboru przez Internautę sposobu płatności – przelew tradycyjny - zobowiązany on jest do prawidłowego wprowadzenia danych, a w szczególności tytułu przelewu. W przeciwnym wypadku płatność nie zostanie prawidłowo zwalidowana, a płatność pozostając nierozpoznaną zostanie zwrócona na rachunek, z którego wpłynęła.

 5. Planetasportu.com zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia,
  w przypadku braku uregulowania prze Internautę płatności za założone zamówienie w terminie 10 dni od dnia jego złożenia

§6. Dowód zakupu za zamówienie Internauta otrzyma:

 1. Planetasportu.com (dla produktów zamówionych na stronie www.planetasportu.com) wyśle na adres e-mail i/lub dołączy wersję drukowaną
  do przesyłki. Dowodem zakupu jest faktura elektroniczna bądź paragon fiskalny.
  W przypadku wysyłek bezpośrednio z zewnętrznych magazynów,
  Planetasportu.com wyśle na adres e-mail paragon w formacie PDF.

 2. Dokonując rejestracji Konta Internauty na Planetasportu.com i akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Internauta wyraża zgodę na wystawianie
  i otrzymywanie faktur drogą elektroniczną obejmujące zakupy dokonane przez Internautę od Planetasportu.com. Faktury elektroniczne wysyłane będą na podany przez Internautę adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta Internauty
  w Sklepie Internetowym.

§7 Potwierdzenie zamówienia / płatności

 1. W braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez Planetasportu.com, jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich www.planetasportu.com, przechowywane zgodnie
  z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód wszystkich transakcji
  w Sklepie Internetowym między Planetasportu.com a Internautą.

 2. Planetasportu.com dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Internauta będzie miał do nich dostęp za pośrednictwem strony www.planetasportu.com, w zakładce „Moje konto”.

 3. We wszystkich przypadkach Planetasportu.com zaleca internaucie przechowywać e-mail potwierdzający jego zamówienie.

§8 Zwrot należności

 1. Planetasportu.com (w przypadku produktów zamówionych na www.planetasportu.com ) dokona zwrotu uiszczonych przez Internautę należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie w ciągu 14 dni kalendarzowych
  w przypadku:

 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

 • braku możliwości realizacji zamówienia przez odpowiednio Planetasportu.com opłaconego z góry przed jego realizacją („Dostępność”);

 • odstąpienia od umowy przez Internautę;

 • odstąpienia od umowy przez odpowiednio Planetasportu.com;

 • uznania reklamacji odpowiednio przez Planetasportu.com i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

 • uznania gwarancji odpowiednio przez Planetasportu.com i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

 1. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany na rachunek bankowy karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność za zakupy na Planetasportu.com lub w sposób odpowiadający innej formie płatności wykorzystanej w procesie zakupowym.

 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Planetasportu.com nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Internauty na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Planetasportu.com numeru rachunku bankowego Internauty, Internauta nie prześle Planetasportu.com takiego numeru rachunku bankowego. Planetasportu.com nie ponosi również odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Internautę błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 3. W przypadku gdy Internauta dokonał płatności za zamówienie z nienależącego
  do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej
  lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność za zakupy na Planetasportu.com zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

 4. W przypadku zwrotu w sklepie stacjonarnym produktu zakupionego na www.planetasportu.com, którego sklep stacjonarny (w którym dokonywany jest zwrot) nie posiada w sprzedaży, zwrot ceny zostanie zlecony niezwłocznie, tą samą formą płatności jaką opłacono zamówienie internetowe, nie później jednak niż
  w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych. W przypadku płatności za pobraniem zwrot następuje na wskazany przez kupującego numer rachunku bankowego przesłany do BOK na adres: sklep@planetasportu.com ze wskazaniem numeru zamówienia, którego dotyczy zwrot.

 5. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) dotyczy zamówień dokonanych płatnością z odroczonym terminem płatności, zwrot środków następuje we wskazanej formie:

 • w przypadku płatności odroczonej PayPo/Twisto/iMoje Płacę później zwrot środków następuje w formie odstąpienia od umowy. W przypadku częściowego zwrotu jednego lub kilku produktów kwota raty do spłaty zostanie pomniejszona o wartość produktów.

 1. Informacje dotyczące towarów i cen są ważne tak długo, jak długo towary widoczne są na stronie www.planetasportu.com. Nie dotyczy to akcji specjalnych, których czas trwania określony jest na stronie.

§ 9 Dostępność

 1. Internauta ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych przez Planetasportu.com artykułów na stronie informacyjnej każdego towaru.

 2. Wszystkie produkty zakupione na www.planetasportu.com pochodzą z magazynów Planetasportu.com i/lub partnerów dropshippingowych. Planetasportu.com nie dysponuje asortymentem hurtowni dropshippingowych w sklepie stacjonarnym z siedzibą w Wieliczce.

 3. W przypadku braku w magazynie Planetasportu.com zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Internauty z innych przyczyn, Planetasportu.com poinformuje Internautę o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Internautę adres e-mail, wiadomością sms lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez internautę w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

 4. Internauta ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli część towarów jest niedostępna, lub do anulowania całości zamówienia. W obu przypadkach rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Biura Obsługi Klienta Planetasportu.com o takiej decyzji drogą telefoniczną lub mailową, oraz za pośrednictwem linku przesłanego w treści wiadomości mailowej wysłanej z informacją o niedostępności produktu. W przypadku braku potwierdzenia zmiany/anulacji zamówienia lub braku kontaktu z Internautą Planetasportu.com ma możliwość, w terminie 4 dni od dnia w którym Biuro Obsługi Klienta podjęło próbę kontaktu z Internautą, anulować zamówienie lub usunąć brakujący produkt, o czym powiadomi Internautę za pomocą e-mail.

§ 10 Dostawa i koszty dostawy

 1. Towary zamówione od BPS Rafał Jurzak na www.planetasportu.com są dostarczane wyłącznie na terenie Polski na adres dostawy podany przez Internautę na zamówieniu. W momencie składania zamówienia na stronie www.planetasportu.com Internauta wybiera sposób dostawy.

 2. Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem:

 • Paczkomaty 24/7 przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o (koszt dostawy 18,00zł brutto)

 • firmy kurierskiej Inpost (koszt dostawy 16,00zł/25,00zł brutto)

 • firmy kurierskiej DPD (paczki przekraczające wymiary standardowej wysyłki, droppshipping),(koszt dostawy 39,00zł/49,00zł brutto)

 • firmy kurierskiej Pocztex (wysyłka produktów wielkogabarytowych, droppshipping), (koszt dostawy 79,00zł/89,00zł brutto)

 • firmy kurierskiej DHL/GLS (wysyłka towarów bezpośrednio z magazynów hurtowni droppshippingowych), (koszt dostawy 16,00zł/25,00zł brutto)

 • firmy kurierskiej GEIS (wysyłka towarów droppshipping o specjalnej spedycji np. bramki boiskowe), (koszt dostawy 199,00zł brutto)

 1. Dostawa produktów składających się na Zamówienie Mieszane będzie realizowana niezależnie przez każdego sprzedawcę ( Planetasportu.com lub poszczególnych Partnerów droppshippingowych) na koszt Internauty według cen ustalonych indywidualnie przez sprzedawcę (Planetasportu.com).

 2. W przypadku dostawy po uprzednim umówieniu (ciężkie lub niewymiarowe towary) dostawca (firma kurierska) ma prawo skontaktować się bezpośrednio z Internautą
  w celu ustalenia godziny dostawy.

 3. W przypadku nieobecności w umówionych godzinach Internauta zobowiązany jest uprzedzić o tym dostawcę (firmę kurierską) lub Planetasportu.com

  Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost Paczkomaty Sp. z o.o

 • Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost Paczkomaty Sp. z o.o, doręczane są:

 • w ramach usługi “Paczkomaty 24/7”. Paczki są doręczane wyłącznie w dni robocze, w godzinach pracy oddziałów InPost, tj. od godziny 8:00 do godzin wieczornych.

 • Paczki dostarczane są do wybranego przez Klienta podczas zamówienia Paczkomatu firmy InPost.

 • Przesyłka jest możliwa od odbioru przez 48h roboczych po umieszczeniu
  w wybranym paczkomacie.

 • W sytuacjach uzasadnionych, dla usługi “Paczkomaty 24/7”, firma InPost zastrzega możliwość doręczenia:

 • bezpośrednio do Odbiorcy, pod wskazany przez niego adres, mieszczący się
  w granicach administracyjnych miejscowości, w której zlokalizowany jest Paczkomat odbiorczy, a w razie sprzeciwu Odbiorcy lub braku wskazania adresu zgodnie z powyższymi wymaganiami, Operator pozostawi Przesyłkę do odbioru w Oddziale odbiorczym na okres 3 kolejnych dni (po upływie których Przesyłka ta jest zwracana do Nadawcy), o czym powiadomi Odbiorcę

 • przy Paczkomacie odbiorczym (Mobilny Paczkomat).

 • Poprzez sytuację uzasadnioną rozumie się przepełnienie Paczkomatu, oraz awarię, wyłączenie lub konserwację systemu obsługującego Paczkomat odbiorczy, jeżeli Operator zastosował uprzednio inne formy doręczenia.

 • W przypadku, gdy istnieje ryzyko przepełnienia pierwotnie wybranego Paczkomatu, Operator zaproponuje Odbiorcy ustalenie innego miejsca dostarczenia przesyłki poprzez wskazanie innego Paczkomatu, zlokalizowanego o nie więcej niż 2 km
  w linii prostej od Paczkomatu pierwotnego. W takiej sytuacji Operator skieruje do Odbiorcy wiadomość e-mail lub SMS.

 • W czasie okresu świątecznego paczki, które nie zmieszczą się do Paczkomatu odbiorczego, nie będą wracać do oddziału, ale zostaną zmagazynowane w Punkcie Obsługi Paczek (POP), do czasu ich ponownej próby dostarczenia do Paczkomatu. Czas pobytu paczki w POP to 2 dni. W czasie magazynowania, Klient ma możliwość odbioru swojej paczki (tak jak ma to miejsce w przypadku oddziału). Paczki, które nie zostały odebrane przez Klientów z POP, po przeterminowaniu
  są odbierane przez kuriera i w pierwszej kolejności umieszczane w Paczkomacie odbiorczym. Kurier po odebraniu paczki, wiezie ją bezpośrednio do Paczkomatu.

 • Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost Paczkomaty Sp. z o.o są określone w regulaminie świadczenia usług i dostępne pod adresem: https://inpost.pl/sites/default/files/docs/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslugi-paczkomaty-247-przez-inpost-sp-z-oo-obowiazujacy-od-01022020-1117.pdf

  Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

 • Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie dostawy towarów zamówionych na www.planetasportu.com od BPS Rafał Jurzak

 • Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska doręczane są w dni robocze w godzinach pracy oddziałów DPD Polska.

 • Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska są określone w regulaminie świadczenia usług zamieszczonym na stronie: https://www.dpd.com.pl/regulaminy

 • Kurier samodzielnie realizuje usługę wniesienia przesyłek o wadze do 31,5 kg.
  Z pomocą Odbiorcy jest możliwość rozładunku paczek do 50kg.

 • Za przesyłki płatne przy odbiorze, zapłacisz u kuriera DPD kartą, BLIKIEM
  i gotówką.

 • Kontakt z Odbiorcą odbywa się za pomocą SMS i/lub maila. Kurier DPD nie ma obowiązku wykonywania kontaktu telefonicznego poprzedzającego próbę doręczenia. W przypadku nieobecności w momencie dostawy, jest możliwość umówienia innego terminu, odbioru własnego w oddziale DPD Polska lub przekierowania do punktu DPD Pickup.

 • Odbiorca może samodzielnie zarządzać przesyłką. Jeżeli chcesz przekierować paczkę pod inny adres lub do punktu DPD Pickup, zmienić jej datę/godzinę dostarczenia lub zrezygnować z niej - kliknij poniższy link: https://mojapaczka.dpd.com.pl

 • Po drugiej nieudanej próbie dostarczenia przesyłki oraz w przypadku nieodebrania jej osobiście z punktu DPD Pickup lub oddziału DPD Polska w przeciągu 3 dni roboczych, przesyłka zostanie odesłana do Planetasportu.com w ramach procesu zwrotu przesyłki nieodebranej.

        Odbiór przesyłki z Paczkomatu InPost

 • Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie dostawy towarów zamówionych na www.planetasportu.com od BPS Rafał Jurzak

 • Przesyłka dostarczana jest do wybranego przez Klienta paczkomatu InPost w dni robocze. Klient otrzymuje powiadomienie e-mailowe oraz telefoniczne o możliwości jej odbioru.

 • Przesyłka czeka na odebranie 2 dni, po czym jest odsyłana na lokalny oddział InPost, gdzie czeka Klienta kolejne 3 dni.

 • O każdym ruchu paczki klient jest informowany e-mailem i wiadomością SMS.

 • W przypadku nie odebrania przesyłki z oddziału InPost przesyłka jest odsyłana do magazynu Planetasportu.com.

§ 11 Terminy dostaw

 1. Terminy dostawy podane na stronie internetowej www.planetasportu.com przy danym produkcie („Wysyłka do ... dni”) są jedynie orientacyjne.

 2. Dostawa produktu do Internauty jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej

 3. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich (wymienionych w Regulaminie §9) według wyboru Internauty dokonanego przy składaniu zamówienia, bądź dostępności realizacji wysyłek wielkogabarytowych

 4. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Internauty – bezpośrednio na adres Internauty wskazany w formularzu zamówienia.

 5. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Planetasportu.com są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Planetasportu.com nie realizuje wysyłkę zagranicę.

 6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Internautę, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.

 7. Po otrzymaniu przesyłki Internauta powinien, w miarę możliwości, sprawdzić
  w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Internautę bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody,
  co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

 8. Terminy dostawy liczone są od momentu otrzymania przez Internautę e-maila od Planetasportu.com potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin dostawy rozpoczyna bieg od momentu zaksięgowania przez Planetasportu.com przelewu Internauty.

§ 12 Odbiór przesyłki

 1. Planetasportu.com (dla produktów zamówionych na www.planetasportu.com
  od BPS Rafał Jurzak ) oraz Partner (dla produktów zamówionych na
  www.planetasportu.com od BPS Rafał Jurzak ) zobowiązuje się do każdego zrealizowanego zamówienia wystawić dowód zakupu.

 2. Przy odbieraniu przesyłki Planetasportu.com zaleca Internaucie sprawdzenie widocznego stanu towarów oraz kompletności przesyłki. W przypadku stwierdzenia wad (uszkodzone opakowanie, brakujące produkty, uszkodzone lub popsute towary) Internauta powinien:

 • dokładnie opisać w liście przewozowym stan przesyłki, uzasadniający odmowę przyjęcia,

 • uzyskać podpis dostawcy pod swoimi uwagami w liście przewozowym,

 • zgłosić Planetasportu.com zaistnienie takiej sytuacji w terminie 3 dni kalendarzowych z wyłączeniem świąt.

 1. W związku z powyższym zaleca się, by Internauta otworzył przesyłkę w obecności dostawcy w celu upewnienia się o braku uszkodzeń towaru.

 2. Jeżeli Internauta poprzez swoje działania doprowadza do powtarzalnej straty
  m.in. poprzez nieodbieranie zamówień, Planetasportu.com zastrzega sobie prawo zablokowania konta internetowego oraz adresu IP.

§ 13 Polityka cookies

 1. Planetasportu.com może wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze Internauty, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień Internauty, takich jak:

 • dodane przez Internautę produkty do koszyka,

 • sklep wybrany przez Internautę,

 • ostatnio wybrany punkt przy składaniu zamówienia,

 • przechowywanie informacji, takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

 1. Internauta może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

 2. Zamieszczamy odnośniki do informacji, jak zmienić ustawienia prywatności dla popularnych przeglądarek internetowych, przygotowanych przez producentów tego oprogramowania: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari

§ 14 Zastrzeżenie własności

Planetasportu.com oraz Partnerzy droppshipping zachowują prawo własności towarów zamówionych przez Internautę do momentu całkowitej zapłaty ceny.

§ 15 Klauzula salwatoryjna

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszystkie postanowienia w nich zawarte. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jednego lub więcej uprawnień przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie oznacza zrzeczenia się przez stronę tego uprawnienia lub uprawnień.

 2. W przypadku nieważności jednego z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży pozostałe postanowienia zachowują moc.

§ 16 Prawo właściwe

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Jeżeli Internauta dokona zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wszelkie spory, wynikłe na tle umowy zawartej z Planetasportu.com, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę BPS Rafał Jurzak.

§ 17 Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne

 • Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników (Internautów) niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.planetasportu.com (dalej: Planetasportu.com).

 • Planetasportu.com zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.

 • Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Planetasportu.com są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 1. Administrator danychAdministratorem danych osobowych zbieranych poprzez Planetasportu.com jest BPS Rafał Jurzak, adres: ul.T. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka; NIP: 683 168 52 80 REGON: 120307168 , adres poczty elektronicznej: sklep@planetasportu.com (dalej: Administrator).Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika/Internauty.

 2. Cel zbierania danych osobowych

  Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

 • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,

 • umożliwienia logowania do Planetasportu.com,

 • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,

 • komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy itp.)

 • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),

 • prowadzenia systemu komentarzy,

 • świadczenia usług społecznościowych,

 • promocji oferty Administratora,

 • marketingu, remarketingu, afiliacji,

 • personalizacji Planetasportu.com dla Użytkowników,

 • działań analitycznych i statystycznych,

 • windykacji należności,

 • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Planetasportu.com.

 1. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

 2. Okres przetwarzania danych osobowych Dane osobowe Użytkowników/Internautów będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania,
  a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń
o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej)

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

 1. Udostępnianie danych osobowych

 • Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym
  z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym
  z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

 • Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 1. Prawa Użytkowników

 • Użytkownik Planetasportu.com ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego
  w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

 • Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
  z wymienionych praw należy przesłać na adres sklep@planetasportu.com.

 • Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

 • Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 • Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

 • Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści
  i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

 1. Postanowienia końcowe

 • Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

 • Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

§ 18 Wymiana i zwrot towaru niewadliwego. Prawo odstąpienia

Wymiana towaru zgodnego z umową

 1. Internauta posiadający konto na www.planetasportu.com, ma prawo odstąpienia
  od umowy przewidzianego ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) (patrz niżej „Prawo odstąpienia
  od umowy”) może w ciągu 14dni wymienić zakupiony
  na www.planetasportu.com
  od BPS Rafał Jurzak , nieodpowiadający mu towar, w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu na dowolny towar dostępny w ofercie Planetasportu.com, sprzedawany przez BPS Rafał Jurzak, będący w cenie wymienianego przez Internautę towaru. Internauta nie może dokonać wymiany towaru zakupionego od BPS Rafał Jurzak na inny towar, który jest sprzedawany
  na
  www.planetasportu.com przez Partnera droppshipping.

 2. Wymiana towaru zgodnego z umową, zakupionego od BPS Rafał Jurzak,
  nie przysługuje w następujących przypadkach:

 • przy zakupie towarów łatwo psujących się, takich jak żywność;

 • przy zakupie towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego
  po otwarciu opakowania nie można wymienić ze względu na ochronę zdrowia
  lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo,
  po usunięciu oryginalnego opakowania.

 1. W przypadku chęci wymiany towaru Internauta powinien przejść do zakładki zwrot/wymiana na swoim koncie www.planetasportu.com i wypełnić formularz zwrotu/wymiany.[Formularz odstąpienia od umowy PDF]

 2. Internauta jest zobowiązany starannie zapakować towar i dołączyć do przesyłki numer zamówienia ze strony www.planetasportu.com wraz z uzupełnionym formularzem zwrotu/wymiany oraz z oryginalnym paragonem (o ile nie został
  on wcześniej doręczony przez Planetasportu.com w formacie PDF na e-mail Internauty)

 3. Internauta ponosi koszt ewentualnego ubezpieczenia na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia przesyłki. Planetasportu.com nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przesyłki od Internauty. Wszelkie ryzyko związane z wysyłkowym zwrotem towaru ponosi Internauta.

 4. W przypadku wymiany towaru, przyjmowane będą jedynie towary zwracane
  w całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu i opatrzone numerem zamówienia. W przeciwnym razie zwrot w celu wymiany będzie uznany za niedokonany i Planetasportu.com nie będzie obowiązany do zwrotu środków.

 5. Internaucie będącemu (1) osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.planetasportu.com , w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) oraz (2) osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej), która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, składając Planetasportu.com (w przypadku produktów zamówionych na www.planetasportu.com od BPS Rafał Jurzak) i/lub Partnerom droppshipping
  (w przypadku produktów zamówionych na
  www.planetasportu.com od Partnera droppshipping) oświadczenie na piśmie. Niezależnie czy zakup był dokonywany
  od BPS Rafał Jurzak czy od Partnara droppshipping, Internauta zobowiązany jest dostarczyć pismo do BPS Rafal Jurzak.

 6. Internauta nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia.

 7. Internauta może odstąpić od umowy zawartej z BPS Rafal Jurzak składając oświadczenie na piśmie lub elektronicznie po uzupełnieniu formularza zwrotu/wymiany na koncie użytkownika, z którego składane było zamówienie.

 • przy zakupie towarów łatwopsujących się, lub które mają krótki termin przydatności do użycia, takich jak żywność,

 • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo,
  po usunięciu oryginalnego opakowania,

 • dostarczania prasy,

 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 • jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • jeżeli przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu
  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej z BPS Rafal Jurzak na www.planetasportu.com będzie wykonywane na koszt Internauty zgodnie
  z warunkami opisanymi poniżej. Planetasportu.com nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”.

  Art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta stanowi, iż prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach:

 2. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zwrot świadczenia uiszczonego przez Internautę, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż
  w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zwrotu w magazynie Planetasportu.com (dla towarów zakupionych na
  www.planetasportu.com). Zgodnie z art 32, art 33 i art 34 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszty przesyłki odpowiednio od BPS Rafal Jurzak lub Partnera droppshipping do Internauty.

 3. Internauta zobowiązany jest zwrócić towar BPS Rafal Jurzak (w przypadku towaru zakupionego na www.planetasportu.com) niezwłocznie, jednak nie później niż
  w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 4. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot dokonywany jest bezpośrednio
  na rachunek bankowy Internauty przypisany do karty płatniczej, przy użyciu której była dokonywana płatność za zamówienie.

 5. W przypadku płatności za pobraniem, dokonanej przy odbiorze przesyłki u kuriera, zwrot następuje na wskazany przez internautę numer rachunku bankowego. Powinien on zostać przesłany wraz z produktem zwrotnym lub drogą mailową
  ze wskazaniem numeru zamówienia lub poprzez uzupełnienie formularza
  zwrotu/wymiany po zalogowaniu się na koncie www.planetasportu.com, z którego realizowane było zamówienie.

 6. W przypadku zwrotu towaru, przyjmowane będą jedynie towary zwracane
  w całości, w stanie niepogorszonym i w oryginalnym opakowaniu.

§ 19 Uprawnienia w razie wadliwości towaru lub jego niezgodności z umową, gwarancja, reklamacja

 1. Niezgodność towaru z umową

 • naprawy towaru;

 • wymiany towaru. Ponadto Internauta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, wyłącznie gdy odpowiednio Planetasportu.com

 • odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

 • nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

 • próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, lecz brak zgodności występuje nadal;

  oraz w sytuacjach, gdy:

 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

 • z oświadczenia odpowiednio Planetasportu.com lub Partnera droppshipping lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Internauty.

  Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) jeżeli towar jest niezgodny z umową, Internauta może żądać od Planetasportu.com (w przypadku towaru zakupionego na
  www.planetasportu.com


  Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy,
  w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

  Odpowiednio Planetasportu.com lub Partner droppshipping, zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.) może dokonać wymiany, gdy Internauta żąda naprawy lub odpowiednio Planetasportu.com lub Partner droppshipping może dokonać naprawy, gdy Internauta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Internautę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Planetasportu.com lub Partner droppshipping może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

  Planetasportu.com (w przypadku towaru zakupionego na
  www.planetasportu.com od Planetasportu.com ) lub Partnera (w przypadku towaru zakupionego na www.planetasportu.com od Partnera) odpowiada z tytułu niezgodności towaru
  z umową (rękojmi) w przypadku ujawnienia niezgodności przed upływem dwóch lat od dostarczenia tego towaru Internaucie.

  Planetasportu.com lub Partner droppshipping zastrzegają, iż powyższe uprawnienia przysługują Internaucie jedynie w zakresie nabycia (1) towaru konsumpcyjnego przez konsumenta tj. nabycia przez osobę fizyczną towaru w celu niezwiązanym
  z działalnością zawodową lub gospodarczą oraz (2) osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej),
  która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

  W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku
  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 z późn. zm.)

  Planetasportu.com (w przypadku towaru zakupionego na
  www.planetasportu.com od Planetasportu.com lub Partnera) obowiązany jest zwrócić Internaucie koszty, poniesione w związku z wykonywaniem uprawnień z tytułu niezgodności towaru
  z umową, w tym w szczególności koszty dostarczenia towaru, koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ekspertyz, a w odniesieniu
  do towarów zamontowanych także koszty demontażu, oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

 1. Proces reklamacji

 • Towar zakupiony na stronie www.planetasportu.com można reklamować (skorzystać z uprawnień rękojmi) drogą internetową (w przypadku wszystkich produktów zakupionych na na www.planetasportu.com) oraz w sklepie stacjonarnym Planetasportu.com z siedzibą w Wieliczce, ul. T. Kościuszki 15,
  32-020 Wieliczka, za okazaniem dowodu zakupu (np. faktura/paragon), wskazaniu
  i opisaniu wady oraz po dostarczeniu wadliwego produktu.

 • Produkt zakupiony w sklepie stacjonarnym może być zareklamowany w tym samym sklepie stacjonarnym w analogiczny sposób. W celu zareklamowania towaru drogą internetową należy przesłać na adres mailowy sklep@planetasportu.com zdjęcia
  w odpowiedniej jakości, dokumentujące wadę produktu wraz z opisem uszkodzenia i numerem zamówienia ( w wypadku niemożliwości uchwycenia wady za pomocą zdjęcia, należy ją stosownie opisać). W wypadku problemów z rozpoznaniem reklamacji pracownik BOK może skontaktować się z Internautą za pomocą wiadomości mailowej lub telefonicznie i poprosić o przesłanie wadliwego towaru. Wskazujemy jednocześnie, iż niedostarczenie wadliwego towaru w sytuacji w której weryfikacja wady na którą powołuje się Internauta jest niemożliwa na podstawie przesłanych zdjęć i opisu skutkować będzie nieskutecznym złożeniem reklamacji. Tym samym nie zacznie swego biegu termin na ustosunkowanie się do żądań internauty w zakresie rękojmi (14 dni).

 • Po obejrzeniu towaru przez pracownika Planetasportu.com, który w szczególności sprawdzi, czy towar podlega rękojmi, a następnie towar zostanie odesłany
  do producenta na oględziny organoleptyczne, gdzie zostanie sporządzona stosowna dokumentacja wydana przez rzeczoznawcę

 • Zdjęcie przesyłane do Planetasportu.com w związku z procesem reklamacji nie mogą obejmować wizerunku osoby zgłaszającej reklamację, jak również innej osoby trzeciej. W przypadku, gdy zdjęcie będzie zawierać wizerunek jakiejkolwiek osoby, zdjęcie zostanie usunięte, a Państwo zostaną o tym fakcie poinformowani oraz poproszeni o przesłanie fotografii przedstawiającej wyłącznie reklamowany produkt.

 • Jeżeli przyczyna usterki mieści się w zakresie rękojmi, a towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny lub równoważny, wartość towaru zostanie internaucie zwrócona w formie pieniężnej

 • We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach rękojmi, zostanie przedstawione Internaucie najkorzystniejsze rozwiązanie przy uwzględnieniu zgłoszonego żądania Internauty (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy).

 1. Gwarancja

  Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie towarów zakupionych
  na
  www.planetasportu.com od BPS Rafal Jurzak lub Partnera droppshipping

 • W przypadku oznaczenia towaru terminem “gwarancja” Planetasportu.com udziela gwarancji na okres wskazany w opisie produktu. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Polski, o ile nic innego nie zostało zastrzeżone na stronie odpowiedniego produktu. Gwarancja obejmuje wymianę części na nowe oraz naprawę. Gwarancja nie ma jednak zastosowania w przypadku problemów spowodowanych przez zaniedbanie, uszkodzenie lub nieprawidłowe użytkowanie towaru przez Internautę. Planetasportu.com zaleca przestrzeganie instrukcji użytkowania i naprawy.

 • Jeśli towar należący do Internauty okaże się wadliwy w trakcie okresu gwarancyjnego gwarancji udzielonej przez Planetasportu.com, należy zgłosić się
  do sklepu stacjonarnego Planetasportu.com z dowodem zakupu.

 • Po obejrzeniu towaru przez pracownika Planetasportu.com, który w szczególności sprawdzi, czy towar podlega gwarancji, zostanie on poddany naprawie lub zostanie wymieniony zgodnie ze standardową procedurą. Jeżeli przyczyna usterki mieści się w zakresie gwarancji, a towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny
  lub równoważny, wartość towaru zostanie Internaucie zwrócona w formie pieniężnej lub ze względu na formę płatności, która była wykorzystana w procesie zakupowym. We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach gwarancji udzielonej przez Planetasportu.com, zostanie przedstawione Internaucie najkorzystniejsze rozwiązanie (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru lub zwrot kosztów).

 • Towary sprzedawane na www.planetasportu.com są objęte gwarancją producenta

§ 20 Zmiana ogólnych warunków umowy

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą ulec zmianie. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Planetasportu.com, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.planetasportu.com zmienionych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zamówienia złożone przez Internautów przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków Sprzedaży są realizowane według dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży.